×
مرمریت گلدن گلکسی
PREMIUM QUALITY, COMPETITIVE PRICE

مرمریت گلدن گلکسی

مرمریت گلدن گلکسی سنگی است با زمینه مشکی تیره و با رگه های منظم و نامنظم طلایی و زرد که گاهاً با رگه های سفید همراه می گردد. رگه های طلایی و سفید در گلدن گلکسی معمولاً بصورت ضخیم می باشند که این یکی از بهترین ترکیبات انواع سنگ مشکی طرح دار را ایجاد می نماید. در واقع به عبارت دیگر گلدن گلکسی یک نوع مرمریت گلدن بلک است که در آن نقاط و فلسهای سفید وجود ندارد و زمینه آن مشکی تیره و یکنواخت است. از این رو می توان گفت گلدن گلکسی با ارزش ترین و مرغوب ترین نوع مرمریت های گلدن بلک می باشد.

اسلب مرمریت گلدن گلکسی

به مانند بسیار از سنگ های ارزشمند دیگر اسلب گلدن گلکسی نمای بسیار زیباتری نسبت به تایل آن را به مخاطب القا می کند.نوع رگه های طلایی و سفید منحصر به فرد و خیره کننده این سنگ ارزشمند در اسلب فرصت خودنمایی بیشتری را دارد و طرح های بوک مچ آن در معماری مدرن کاربرد ویژه ای را دارست.

جنس Marble
کد MS-M92
موجودی Available
استایل Modern
رنگ

PREMIUM QUALITY, COMPETITIVE PRICE

>> >> order sample << <<

USAGES
Countertops Vanity Shop
Shower Walls Interior Walls
specifications